Hướng dẫn treo cờ Tổ quốc

Những điều cần chú ý việc treo cờ Tổ quốc cùng với các loại cờ khác: cờ công ty, cờ các quốc gia khác trên lãnh thỗ Việt Nam.

1. Chuẩn mực của lá cờ Việt Nam

Lá cờ được thiết kế đúng chuẩn hình chữ nhật, đúng tỷ lệ. Màu sắc lá cờ và ngôi sao phải đúng chuẩn màu. Vị trí ngôi sao so với lá cờ phải theo tỷ lệ không được sai lệch

2. Chú ý việt treo cờ các nước khác thường xuyên

Treo cờ các quốc gia khác trên lãnh thổ Việt Nam trên trụ sở hoạt động chính (văn phòng, lãnh sự quán…) và phương tiện đi lại của các nguyên thủ quốc gia.

3.Việc treo cờ các nước khác không thường xuyên

Nếu đón khách nước ngoài có thể treo tại: khách sạn, cơ quan xí nghiệp khi đoàn khách tới nơi. Các hội nghị quốc tế, triển lãm, hội chợ quốc tế và trên các tàu thuyền khi vào lãnh thổ Việt Nam. (Treo song song cùng cờ Việt Nam)

4. Nguyên tắc treo cờ Tổ quốc với các loại cờ khác

Phải ưu tiên treo cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng nhất

5. Cách thức treo cờ Tổ quốc đúng nhất có thể xem chi tiết ở dưới bài viết

http://hieuco.com/huong-dan-treo-co-to-quoc-va-co-cua-cac-nuoc-dung-luat.html

Hướng Dẫn Treo Cờ Tổ Quốc

Hướng Dẫn Treo Cờ Tổ Quốc